Abonnementsbetingelser

Generelt
Nedenstående abonnementsbetingelser gælder for alle trykte og digitale abonnementer købt hos Dagbladet Børsen A/S ("Børsen"). Når du køber et abonnement eller andre varer/ydelser, accepterer du samtidig Børsens abonnementsbetingelser, som vi forudsætter du har læst forud for købet.

Betaling og fornyelse
Betalingsfristen for abonnementsopkrævninger er én uge. Hvis betalingsfristen bliver overskredet, udsender vi en påmindelse om betaling tillagt et gebyr. Inden udløbet af en periode udsender vi en opkrævning for den kommende periode; alle abonnementer er således forudbetalt. Alle abonnementer fornys automatisk, medmindre andet er oplyst.

Abonnementsændringer
Som Børsen-kunde kan du selv foretage flytning, ferieafmelding, reklamationer, ændring af abonnement m.m. på borsen.dk under "Min konto". Som Børsen-kunde eller Penge & Privatøkonomi-kunde kan du også sende en e-mail til kundeservice@borsen.dk eller ringe til Kundeservice på tlf. +45 72 42 32 12. Flytning og andre ændringer, som er bestilt inden kl. 11.30, vil normalt have effekt fra den næste udgivelsesdag.

Digital adgang
Adgang til Børsens digitale tjenester er personlig og giver adgang for én bruger. Adgangen må derfor ikke bruges af flere brugere samtidig. Børsen forbeholder sig ret til midlertidigt eller permanent at suspendere den digitale adgang ved misligholdelse af betingelserne. Dette kan ske med eller uden varsel og uden yderligere forpligtelser over for kunden.

Kommunikationsvilkår
Du vil i nødvendigt omfang modtage e-mails og sms’er fra Børsen vedrørende tekniske problemer, betaling, levering, ændringer af abonnementsvilkår m.m.
Derudover vil du modtage velkomstmails og sms’er i forbindelse med dit køb, ligesom du får tilsendt tilbud om fordele og nye abonnementsformer, hvis du en dag stopper dit abonnement. Endvidere vil Børsen lejlighedsvis sende e-mails eller sms’er vedrørende redaktionelle historier og temaer, kundefordele, nye abonnementsmuligheder og tilbud på Børsens egne lignende produkter og ydelser som f.eks. Børsen Konference, Penge & Privatøkonomi og Børsen Gazelle. Du kan til enhver tid frabede dig at modtage disse ved at afmelde i selve e-mailen eller sms’en eller under nyhedsbrevsindstillingerne på Børsens kundeportal. Du kan også kontakte Kundeservice med besked om afmelding, jf. markedsføringslovens regler herom.

Levering og reklamation
Som udgangspunkt bliver trykte produkter leveret med bud, men postlevering kan forekomme. Ved manglende levering vil de udeblevne aviser blive trukket fra på den næste regning. Forsinkede og efterleverede aviser/magasiner bliver ikke godtgjort.

Fortrydelsesret
Når du køber et abonnement, har du 14 dages fortrydelsesret. Alle abonnementer, der er tegnet med en introduktionspris, vil efter den første periode fortsætte til den normalt gældende abonnementspris. For Børsen Business Intelligence- og storkundeaftaler gælder der særlige betingelser afhængigt af kontrakten.

Opsigelse
Abonnementer forudbetales altid og løber, indtil de opsiges. Vi adviserer dig altid senest 8 dage før fornyelse med information om pris for den næste periode. Abonnementer kan til enhver tid opsiges til udløb af den forudbetalte periode. For abonnementer med en aftaleperiode på mere end én måned er opsigelsesvarslet dog indeværende måned, plus én måned. Ved refusion fratrækkes et administrationsgebyr. Opsigelsen skal meddeles til Børsens Kundeservice.

Subscription conditions

General 
The following terms and conditions apply to all print and digital subscriptions taken out with Dagbladet Børsen A/S (“Børsen”). In purchasing a subscription or other goods/services, you acknowledge that you have read and accept Børsen's terms and conditions.

Payment and renewal
The deadline for subscription payments is one week from the time of purchase. If this deadline is exceeded, we will send a payment reminder and a fee will be added to the initial purchase price. Before a subscription period expires, we will send an invoice for the following period; all subscriptions are thus payable in advance. Unless otherwise stated, all subscriptions are automatically renewed. 

Subscription changes
You can change your delivery address, pause your subscription, register a complaint, etc., on borsen.dk via the "Min konto" tab (“Customer Service tab”). You can also send an e-mail to kundeservice@borsen.dk or call Customer Service at +45 72 42 32 12. Requests made before 11:30 am will normally take effect from the next publication date.

Digital access
Access to Børsen's digital services is personal to a single user only. The access must not therefore be used simultaneously by multiple users. If this condition is breached, Børsen reserves the right, with or without notice and without further obligation towards the customer, to temporarily or permanently suspend the digital access.

Terms & conditions on communications
As and when required, you will receive e-mails and SMS messages from Børsen relating to technical issues, payments, delivery, changes to terms & conditions of subscription, etc.
You will also receive welcome e-mails and SMS messages in connection with your purchase and, if at any time you choose to cancel your subscription, you will be sent offers relating to benefits and new forms of subscription. Furthermore, Børsen will occasionally send e-mails or SMS messages relating to feature stories and themes, customer benefits, new subscription options, and offers relating to Børsen’s own similar products and services, such as Børsen Conference, Money & Private Finance and Børsen Gazelle. You may at any time request not to receive such e-mails or SMS messages by unsubscribing in one of the e-mails or SMS messages or in the newsletter settings on Børsen’s customer portal. You may also inform Customer Services that you no longer wish to receive such e-mails and SMS messages, cf. the provisions of the Danish Marketing Practices Act.

Delivery and complaints
As a rule, printed publications will be delivered by courier, though they may also be delivered via the postal service. In the event that a publication is not delivered, the cost of the newspaper in question will be deducted from the next invoice. However, no reimbursement will be made for delayed/retrospective delivery of newspapers/magazines.

Right of cancellation 
After purchasing a subscription, you have a 14-day period in which you can cancel. Any subscription taken out at an introductory price will automatically continue at the standard applicable rate after the initial period. In the case of Børsen Business Intelligence and key account agreements, special terms and conditions apply as per contract.

Termination
Subscriptions are always payable in advance and run until such time as they are terminated. In all cases, eight days prior to the renewal date we will inform you of the price for the next period. At any time, you may give notice to terminate your subscription upon expiry of the period for which advance payment has been made. However, subscriptions with a contract period of more than one month may be terminated by giving one month’s notice to the end of the following month. Any refund is subject to a handling fee. The notice should be submitted to Børsen’s Customer Service.

 

Cookie- og privatlivspolitik

Dagbladet Børsen A/S gør en stor indsats for at beskytte brugerne af borsen.dk og de tilknyttede subdomæner (herefter borsen.dk). I det følgende kan du læse om, hvordan vi indhenter oplysninger fra dig, og om hvordan vi anvender og behandler disse oplysninger.

Ved brug af Dagbladet Børsens tjenester forudsættes det at du har læst og accepteret nedenstående betingelser.

Definition
Når du besøger borsen.dk, modtager du en cookie, som er en lille tekstfil med information. Der er ingen personlige oplysninger i cookierne, hverken din e-mailadresse, dit bruger-id eller andre oplysninger. Vi bruger bl.a. cookierne til at sikre, at du ikke får vist de samme bannerreklamer igen og igen, til at tilpasse vores website efter dine interesser, til at føre demografiske og brugerrelaterede statistikker og til at gemme dit password, så du slipper for at skrive det, hver gang du ønsker at logge på borsen.dk.

En cookie har en udløbsdato, det vil sige, at den på et bestemt tidspunkt automatisk bliver slettet fra din computer. Cookiernes levetid kan variere, alt efter hvad de enkelte udbydere har sat dem til. Nogle cookies forsvinder, så snart du lukker browservinduet, mens andre kan eksistere i flere år. De fleste udbydere anvender 12 eller 24 måneders levetid på deres annonce-, statistik- og indholdsrelaterede cookies. Bemærk, at levetiden forlænges efter hvert besøg. Du kan til enhver tid selv slette cookies på din computer. Se vejledningen her.

Ønsker du ikke at modtage cookies, kan du se mere her, hvor en vejledning er tilgængelig for, hvordan du undgår at modtage cookies og sletter de cookies, der allerede ligger på din harddisk.

Vælger du ikke at benytte cookies, vil visse dele af borsen.dk have begrænset funktionalitet.

Tredjepartscookies
Borsen.dk bruger en række tredjepartsservices. Disse services bruger i nogle tilfælde også cookies. Du kan læse mere om, hvordan du sætter din browser op til at afvise tredjepartscookies her.

Disse cookies bruges dels af vores reklamesystem, Emediate, til at holde styr på, at du ikke får vist den samme reklame igen og igen, og dels til at forsøge at vise dig reklamer, der har relevans for de sider, du har besøgt.

Derudover bruges tredjepartscookies til at lave statistik på dine besøg på borsen.dk. Her bruger vi cookies til at vide, hvilke sider du besøger, og hvor lang tid du er på dem. Vi benytter os af Gemius, Google Analytics, UserReport og Omniture til dette formål.

For enhver tredjepartscookie gælder at den data vi udveksler, er omfattet af Persondataforordningen/GDPR lovgivningen (herefter benævnt GDPR). Disse udbydere er underlagt kontraktuelt at leve op til reglerne i GDPR, herunder både sletning og udlevering af data, på anmodning fra Dagbladet Børsen. Dagbladet Børsen benytter den gratis løsning af Google Analytics. Når der sendes statistikdata til Google fra Børsens Digitale platforme, medsendes ingen personfølsomme oplysninger som f.eks. cpr-nr. IP-adresse, navn, adresse el.lign. I stedet sendes normale trafikdata som f.eks. artikelnummer, tidspunkt, samt hvilken side man er på. Google har tilkendegivet over for Børsen, at man ikke udleverer information om IP-adresser i Danmark, idet dette er ulovligt.

IP-adresse
Vi bruger din IP-adresse til at diagnosticere problemer på vores servere og til administration af vores website. Derudover bruger vi den til at skaffe os et overblik over vores brugeres geografiske sammensætning og til at udforme tilbud til potentielle virksomhedskunder.

Øvrige brugerinformationer
Børsen-kunder kan vælge at sende os deres navn og e-mailadresse, således at vi kan komme i kontakt med dem, hvis det skulle blive nødvendigt. Deltagerne i vores konkurrencer bliver bedt om at opgive en måde, vi kan kontakte dem på, så vi kan få fat i de heldige vindere. Man kan naturligvis undlade at give os sin adresse, hvis man ikke ønsker at modtage vores nyhedsbreve eller ikke ønsker at deltage i vores konkurrencer.

På borsen.dk findes links til andre websites. Dagbladet Børsen påtager sig intet ansvar for de pågældende sites' beskyttelse af brugerne eller for indholdet på de pågældende sites, og vi udveksler ingen information med dem eller andre sites.

Medmindre brugeren har givet os sin udtrykkelige tilladelse, videregiver eller sælger borsen.dk under ingen omstændigheder oplysninger om brugerne, hvis disse oplysninger kan forbindes med identificerbare individer.

Enhver data vi videregiver med tilladelse kan på for anmodning udbedes slettet eller udleveret i henhold til GDPR medmindre denne data er beskyttet af lov om opbevaring. Logfiler og anden standardinformation bliver heller ikke videregivet til tredjemand. Loginformation bruges udelukkende til statistiske og planlægningsmæssige formål.

Man kan deltage i onlinedebatgrupper via borsen.dk. Husk venligst på, at personlige oplysninger lagt frem i disse tjenester kan ses af alle brugere. Børsen Online deltager i Gallups officielle FAKDIS-godkendte måling af internetsites, som foretages med målesystemet Webmeasure. Visse informationer kan IKKE i fuldt omfang udbedes slettet, såfremt disse er underlagt præceptiv lovgivning, eksempelvis Årsregnskabsloven, der har forrang for GDPR.

Dagbladet Børsen beskytter aktivt mod eventuelle forsøg på at destruere, misbruge eller ændre i den information, der er under vores kontrol. Endvidere vil Dagbladet Børsen melde det aktivt ud, hvis der i værste fald er sket en lækage af personlige data, straks efter en sådan hændelse evt. er sket.

Hvis Dagbladet Børsen på noget tidspunkt opdaterer disse politikker, er virksomheden underlagt at aktivt meddele vores kunder herom uden aktiv handling fra vores kunder. Ligeledes vil Dagbladet Børsen jævnligt opdatere disse politikker med henblik på at være mest muligt opdateret, hvis lovgivningen ændrer sig.

Kunder
Visse dele af borsen.dk er kun tilgængelige for Børsen-kunder. Man får adgang ved at oprette et abonnement, hvorefter man får udleveret et bruger-id og et password. Når de er korrekt indtastet og godkendt af vores server, vil din computer modtage en cookie.

Når du bladrer rundt i siderne hos Børsen Online, vil vores server holde øje med, om du er logget på som godkendt abonnent ved at se i den cookie, du lige har fået.

Vi registrerer forbruget på de passwordkrævende tjenester. Vi registrerer ikke, hvem der søger hvad, kun at der bliver søgt på de enkelte tjenester, og det gør vi af statistiske og afregningsmæssige grunde.

Hvis man ikke længere ønsker sine personlige oplysninger gemt hos Børsen Online, kan man sende en e-mail til webmaster@borsen.dk, sende et brev til Dagbladet Børsen A/S, Møntergade 19, 1140 København K, eller ringe til 33 32 01 02.

Man skal dog være opmærksom på at dette medfører en opsigelse af ens abonnement.

Ønsker man at ændre eller opdatere personlige oplysninger gemt hos Børsen Online, kan man sende en e-mail til webmaster@borsen.dk eller sende et brev til Dagbladet Børsen A/S, Møntergade 19, 1140 København K.

Som registreret bruger har du altid adgang til indsigt i de oplysninger, vi har registreret om dig, mulighed for at gøre indsigelse mod registreringen, samt adgang til at anmode om at blive glemt som følge af GDPR. Jf. GDPR vil din sag blive løst inden for 30 dage.

Adgang til data
Adgangen til alle registrerede data på borsen.dk er begrænset til udvalgte medarbejdere på Dagbladet Børsen.

Alle medarbejdere på borsen.dk er underlagt en intern privatlivspolitik som beskytter din data mod interne lækager eller misbrug og kan medføre retsforfølgelse i værste tilfælde. Brugernes personlige passwords gemmes i krypteret format, ligesom al elektronisk køb og salg, herunder udveksling af kreditkortoplysninger, på Børsen Online sker gennem en krypteret forbindelse.

Som udgangspunkt er redaktionel fremstilling af data undtaget fra GDPR.

Hvordan ændrer jeg mine cookie indstillinger?
Hvis du ikke ønsker at vi skal samle cookies, så skal du selv sætte din browser indstillinger til at afvise cookies eller advare om dem. Gør du brug af dette, mister du dog adgang til en del af vores websites som benytter disse cookies til validering af bruger adgang.

Hvis du ikke gør noget, vil din browser som udgangspunkt benytte cookies når du bruger vores website.

Ønsker du specifikt ikke at blive tracket af Google Analytics, kan du fravælge dette ved at besøge http://tools.google.com/dlpage/gaoptout